Voorpublicaties instrumentarium Passend onderwijs

De PO-Raad heeft samen met de overige sectorraden het concept referentiekader voor Passend onderwijs ontwikkeld. Als uitwerking van het referentiekader worden nu diverse instrumenten ontwikkeld die besturen en samenwerkingsverbanden ondersteunen bij de invoering van Passend onderwijs. Dit instrumentarium zal gaan bestaan uit brochures, tools, checklists en goede voorbeelden, waarmee een goede uitwerking kan worden gegeven aan het referentiekader. Het Instrumentarium wordt door uiteenlopende organisaties ontwikkeld, in opdracht van de PO-Raad.

Stappenplan, Werkagenda en Transitiefase
De PO-Raad heeft de eerste titel van dit Instrumentarium gepubliceerd: Stappenplan, Werkagenda en Transitiefase. Deze handreiking biedt ondersteuning om het proces vorm te geven waarmee nieuwe samenwerkingsverbanden worden ingericht en oude verbanden worden afgebouwd.

Daarnaast zijn voorpublicaties gepubliceerd in de vorm van powerpoint-presentaties. In de presentaties wordt ingegaan op de onderwerpen die in de komende periode uitgewerkt moeten worden.

De voorpublicaties lopen vooruit op definitieve publicaties, die verschijnen als de wetgeving rond Passend onderwijs is vastgesteld. De voorpublicaties en de eerste titel van het Instrumentarium worden gebruikt tijdens de informatiebijeenkomsten in de regio, in november en december 2011.

In het wettelijk kader Passend onderwijs is gekozen voor nieuwe begrippen voor het onderwijszorgprofiel en het onderwijszorgplan: voortaan spreken we van ondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan. 

Stappenplan, werkagenda, transitiefase  
Bestuurlijke modellen   
Financiën   
Schoolondersteuningsprofiel   
Stappenplan   
Transitiefase    
Werkagenda

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën