Voorschrift jaarverslaggeving mbt BAPO

Per brief waren de besturen al op de hoogte gebracht van de wijziging van het voorschrift over de jaarverslaggeving voor 2008 resp. 2009, maar nu is ook het voorschrift zelf aangepast. Met name voor de controlerende accountants is dat van belang omdat die zich op de formele regelingen moeten baseren.

De wijziging houdt - kort gezegd - in dat de wijze waarop de voorziening BAPO in voorgaande jaren werd opgenomen in de jaarrekening, ook voor 2008 resp. 2009 dient te worden toegepast. In een afzonderlijke toelichting bij de jaarrekening wordt een berekening opgenomen, conform de bijlage 1 bij deze regeling, waarin de voorziening voor de BAPO wordt berekend met inachtneming van de te verwachten baten voor de BAPO.

Hiermee is voorlopig een langdurige discussie beslecht tussen enerzijds de Raad voor de jaarverslaggeving en anderzijds het onderwijsveld samen met het ministerie OCW. Onverkorte handhaving van de voorschriften van de Raad zou hebben betekend dat de omvang van de voorziening BAPO een draconische omvang verkreeg die de balansposities van vrijwel alle besturen in het PO en VO zeer sterk negatief zou hebben beïnvloed.

De wijziging geldt voor het verslagjaar 2008 en 2009 met de bedoeling dat er voor het verslagjaar 2010 overeenstemming zal worden bereikt tussen de discussiepartijen over een nieuwe regeling. De gevraagde toelichting bij de jaarrekening zal daarvoor mede de feitelijke informatie verschaffen om tot een goede oplossing te komen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën