Voortgaande groei in voortgezet speciaal onderwijs

De verwerking van de leerlingtelling van 1 oktober 2009 en de voorlopige telling van de groeiteldatum 16 januari 2010 in het (V)SO laat zien dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs nog groeit, met name de ZMOK-scholen in cluster 4, maar dat het aantal leerlingen in het SO zich stabiliseert.

De ontwikkeling van het aantal rugzakken geeft een soortgelijk beeld van het VO, al moet daar meer voorbehoud in acht worden genomen vanwege de verwerking van de tellingen.

Kennelijk was al rekening gehouden met enige stijging in de ramingen, want de bezuinigingen in de brief van 2 november in de financiële paragraaf hoeven volgens het ministerie niet aangescherpt te worden.

Tegelijkertijd is wel een probleem op tafel gelegd dat nog niet is opgelost. De verrekening van de rugzak in het SBO met de zorgbekostiging die al plaatsvindt, betekent dat de toekenning van zo’n 3.500 rugzakken in het SBO met zo’n € 4.000 per rugzak verlaagd wordt. Dat komt ruwweg neer op zo’n €14 miljoen en dat correspondeert met zo’n 230 fte’s functies LB. Formeel zijn de scholen hierover nog niet geïnformeerd en kan dat ook pas nadat de Tweede Kamer het groene licht heeft gegeven voor het nieuwe beleid (Algemeen Overleg Onderwijscommissie van 11 februari 2010). Datzelfde geldt in principe ook voor de bezuiniging van €20 miljoen op de ambulante begeleiding.

De informatie zal de scholen pas rond maart officieel kunnen bereiken en dan kunnen maatregelen gericht op gedwongen beperking van de formatie pas per 1 augustus 2011 feitelijk worden doorgevoerd. Een ontslag moet immers tenminste een schooljaar van te voren worden aangezegd. Nu zal er door natuurlijk verloop en dergelijke veel opgelost kunnen worden, maar zeker niet alles. Het wordt dus de hoogste tijd voor overgangsmaatregelen om gedwongen ontslagen zoveel als mogelijk is te voorkomen.

Er is meer duidelijkheid gekomen omtrent de aanpak om de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in relatie te brengen met het samenwerkingsverband WSNS resp. het samenwerkingsverband VO. Maar het vergt daarvoor nader onderzoek en inventarisatie van gegevens bij de scholen (V)SO dat nu spoedig start.

Ook is nu duidelijker vastgelegd dat er in het (V)SO een scheiding komt in de bekostiging door het onderscheid basisbekostiging en zorgbekostiging. De basisbekostiging komt overeen met de kosten van een reguliere leerling basis- resp. voortgezet onderwijs terwijl de zorgbekostiging dan de meerkosten aangeeft. De basisbekostiging wordt niet gebudgetteerd zodat het Rijk voor elke leerling de basisbekostiging betaalt. De zorgbekostiging wordt gebudgetteerd en kent dus een plafond. De technische kanten van het onderscheid basis- en zorgbekostiging wordt nog nader uitgewerkt, maar het principe staat.

Het veelbesproken budget 2008 blijkt desgevraagd het budget te zijn op basis van de teldatum 1 oktober 2008 en omvat dus de personele kosten 2009-2010 plus de materiële kosten 2009. Of anders gezegd: het aantal leerlingen resp. rugzakken van de telling 1 oktober 2008 levert het plafond in de bekostiging.

Meer informatie: Bé Keizer

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën