Voortgang brochure ontwikkelingsperspectief

De PO-Raad ontwikkelt ten behoeve van de invoering van passend onderwijs diverse instrumenten die ondersteunend zijn voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bij het invoeringtraject. Wij krijgen in dit kader veel vragen over een eventueel beschikbare brochure m.b.t. het ontwikkelingsperspectief. Momenteel wordt hieraan voor zowel voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs als het speciaal onderwijs gewerkt, maar helaas loopt deze brochure enige vertraging op, hetgeen met name te maken heeft met de ambtelijke uitwerking van de motie van de Tweede Kamer over dit onderwerp. De verwachting is dat de brochure direct na de zomervakantie gereed is. Deze wordt dan zo snel mogelijk op de website van de PO-Raad gepubliceerd. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 maart 2013

Nieuwscategorieën