Voortgang invoering referentieniveaus

Onlangs heeft staatsecretaris Sharon Dijksma een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invoering van referentieniveaus voor taal en rekenen in het onderwijs. De PO-Raad heeft, na een uitgebreide veldraadpleging, eind 2008 een advies aangeboden aan de Staatssecretaris over de referentieniveaus taal en rekenen.

Wij zijn volop in gesprek met OCW en andere partijen over de voorwaarden voor de implementatie van de referentieniveaus. Het is goed te constateren dat ook uit de voortgangsbrief van de staatsecretaris blijkt dat de inhoud van het advies van de PO-Raad een belangrijke uitgangspunt is bij de uitwerking van de invoering van de referentieniveaus. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen kritisch volgen, en blijven in gesprek over de verdere uitwerking.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën