Voortgang programma ‘Effectief schakelen’

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een moeilijk schakelmoment in hun schoolloopbaan. Het doel van dit programma is in gezamenlijkheid de aansluiting tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen zo natuurlijk, soepel en effectief mogelijk te laten verlopen.

Onlangs vond in het kader van dit programma een rondetafelbijeekomst plaats. Het doel van de bijeenkomst is te onderzoeken hoe de sectoren (po en vo), die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een soepele overgang, beter kunnen samenwerken; waar liggen mogelijkheden en wat zijn knelpunten. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Verplaatsen eindtoets
Momenteel vindt ook het onderzoek plaats naar de opbrengsten van het verplaatsen van de Cito-toets. Op een aantal scholen is in 2010 de Cito eindtoets later afgenomen dan gebruikelijk. Of dit een meetbare verbetering heeft opgebracht, wordt momenteel onderzocht. Dit onderzoek zal in januari afgerond zijn.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën