Voortgang samenwerking PO-Raad en AVS

Om versterking te realiseren tussen bestuur en management hebben de besturen van de AVS en de PO-Raad sinds augustus 2009 regelmatig gesprekken gevoerd over samenwerking.

In de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad (3 juni 2010) hebben de leden het bestuur van de PO-Raad gevraagd een voorstel te doen over de samenhang tussen schoolbesturen en schoolleiders. Een vergelijkbare vraag kwam van de Ledenraad van de AVS. Daarna heeft een werkgroep analyses en voorstellen gemaakt met betrekking tot de meeropbrengst van samengaan van activiteiten van de PO-Raad en delen van de AVS.

In gesprek met de leden: ALV 1 december
In september jl. heeft het bestuur van de PO-Raad aangegeven als eerste stap met zijn leden de meerwaarde te willen bespreken van een samen optrekken van schoolleiders en bestuurders, als te onderscheiden, maar niet te scheiden krachten. Dit staat op de agenda van de ALV van 1 december 2010.

Pas op de plaats
De AVS had graag eerder verdergaande stappen gezet om het gedeelde gedachtegoed van samenhang tussen schoolleiders en schoolbestuurders vorm te geven. De AVS maakt in afwachting van de ALV van de PO-Raad in december echter voorlopig even pas op de plaats in dit proces en concentreert zich nu op haar kernactiviteiten.

De AVS en de PO-Raad blijven streven naar een sterke en dynamische sectororganisatie die bestuurders, schoolleiders en leraren verbindt, waardoor onze sector zich tot de meest effectieve en productieve onderwijssector ontwikkelt.

Als de leden van de PO-Raad op 1 december het voorstel van het bestuur van de PO-Raad om schoolleiders en schoolbestuurders dichter bij elkaar te brengen, positief beoordelen, kan de stap naar een voorstel over de vormgeving hiervan worden gezet. In dat geval zullen de beide organisaties de mogelijkheid tot verdergaande stappen in de samenwerking, met uitzondering van het vakorganisatiedeel, nader verkennen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën