Voortgangsconferentie Passend onderwijs

De PO-Raad en WEC-Raad hebben op verschillende plekken in het land ledenraadplegingen gehouden in het kader van de heroverweging Passend onderwijs. Tijdens die bijeenkomsten hebben beide raden het kader toegelicht, dat de staatssecretaris in haar brief heeft geschetst. 

Er is intensief over dit kader gesproken om te inventariseren of er draagvlak bij de leden is voor de nieuwe koers. De vragen die centraal stonden: Zijn de nieuwe plannen uitvoerbaar en welke suggesties heeft het veld over de implementatie?

De uitkomsten van deze raadplegingen worden gepresenteerd tijdens de voortgangsconferentie op 26 januari in Stadion Galgenwaard te Utrecht. Inschrijven voor de conferentie kan via deze website. Naar aanleiding van de opbrengsten formuleren beide raden ‘statements’ om vervolgens heldere uitspraken te kunnen doen omtrent de voortgang. Het verslag van de bijeenkomsten in de regio’s leest u hier.

Meer Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën