Voortgangsrapportage passend onderwijs: 'Start goed verlopen'

Het eerste jaar van passend onderwijs zit er bijna op. De start is goed verlopen. Dat is de conclusie van de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs die de staatssecretaris op 12 juni naar de Tweede Kamer stuurde.

Er wordt beter gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en thuiszittende leerlingen komen steeds beter in beeld. Er zijn maatregelen getroffen om de knelpunten op te lossen voor het onderwijs aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Passend onderwijs is nog niet klaar en vraagt op diverse thema’s nog doorontwikkeling, zoals vermindering van de bureaucratie en het vergroten van de differentiatiemogelijkheden in de klas. Ook dient er meer aandacht te zijn voor de betrokkenheid van ouders. Met een uitgebreid monitoringprogramma worden de ontwikkelingen de komende jaren gevolgd.

De PO-Raad sluit zich aan bij de bevindingen van de staatssecretaris: passend onderwijs is goed van start gegaan. Maar er is ook nog veel werk te doen. De PO-Raad zal de ontwikkelingen volgen met onder meer speciale aandacht voor:

  • De uitwerking van de regelingen voor de EMB-leerlingen: zijn de knelpunten hiermee daadwerkelijk opgelost?
  • De ontwikkelingen binnen de regio’s met negatieve verevening en krimp: komen er geen leerlingen in de knel?
  • De voortgang van de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg: wordt er meer preventief ingezet in aansluiting op het onderwijs?

De volledige zevende voortgangsrapportage vindt u hier.  

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020