Voortraject CAO-PO positief afgerond

De PO-Raad is optimistisch over de cao-onderhandelingen die na de zomervakantie plaatsvinden. De gesprekken die de PO-Raad de afgelopen maanden met de onderwijsbonden en een kleine duizend bestuurders, schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners heeft gevoerd, waren goed en constructief. De opbrengsten van dit voortraject ‘Mijn werk, onze scholen’ bieden perspectief voor de daadwerkelijke onderhandelingen. De PO-Raad hoopt dat ze met de bonden kan komen tot een moderne cao.

Zo’n moderne cao is in de ogen van de PO-Raad een cao waarin veel ruimte is voor scholen en hun besturen om het onderwijs en het werk zelf te organiseren. Wel vindt de PO-Raad dat de sociale partners zich moeten blijven afvragen hoe zij dat kunnen ondersteunen.

Uit gesprekken met het veld bleek de afgelopen maanden dat werkgevers en werknemers veel behoefte hebben aan ruimte om eigen keuzes te maken die passen bij de school. De PO-Raad en werknemersorganisaties organiseerden binnen het traject ‘Mijn werk, onze scholen’ verschillende bijeenkomsten om de wensen van het veld te inventariseren.

Nationaal Onderwijsakkoord

Dat er nog geen Nationaal Onderwijsakkoord is gesloten, hoeft volgens de PO-Raad het vertrouwen in een goede cao-afloop niet te ondermijnen. Wel realiseert de PO-Raad zich dat de positieve voorgesprekken geen garanties bieden. De PO-Raad hoopt dat na de zomer naast een cao alsnog een Nationaal Onderwijsakkoord wordt gesloten.

Voorwaarden om daadwerkelijk een moderne cao af te kunnen spreken, is dat de werkgevers en de bonden durven te kiezen voor wezenlijke verandering en voor een cao die anders is dan de huidige fijnmazige regels. In een nieuwe CAO PO kunnen ook afspraken worden gemaakt over de primaire arbeidsvoorwaarden, omdat de daadwerkelijke doordecentralisatie gerealiseerd zal zijn voor 1 januari 2014.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 9 juli 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën