Voorzitter PO-Raad in NRC Handelsblad

NRC Handelsblad besteedt in twee artikelen aandacht aan seksueel overschrijdend gedrag en de reacties van ouders hierop. De aanleiding voor de artikelen zijn twee gevallen waarbij ouders bij de schoolleiding het vertrek afdwongen van een kleuter die te ver was gegaan. Op 13 december reageert de voorzitter van de PO-Raad, Kete Kervezee, op de voorpagina van NRC Handelsblad. Zij spreekt van individualistisch en kortzichtig gedrag van de ouders.  De volgende dag gaat Kervezee in een uitgebreid interview met NRC Handelsblad verder op de zaak in: "Je kunt niet roepen: 'als het maar goed gaat met mijn kind, doet de rest er niet toe'. Kinderen kunnen gedrag hebben dat grenzen overschrijdt. Daarom moet je ze opvoeden. Zowel de school als de ouder. Vandaag heeft andermans kind een probleem, morgen misschien je eigen kind".

De voorzitter van de PO-Raad pleit verder voor een ouderconvenant: "In zo'n convenant kunnen we afspreken dat we ouders informeren over wat leerlingen in elke fase leren en welke ontwikkelingen bij die fase horen. Op ouderavonden kan dan aan de orde komen: Onze kinderen komen in de leeftijd van het 'doktertje spelen'. Dan doen ze deze ontdekkingspelletjes. Negen van de tien kinderen maken zo'n fase door. Dat hoort bij het leven." Basisscholen kunnen op die manier de reactie van ouders op seksincidenten tussen kinderen beter bespreekbaar en beheersbaar maken.

Laatst gewijzigd: 
maandag 17 december 2012

Nieuwscategorieën