Voorzitter PO-Raad ontvangt ‘Sterrenschoolboek’

Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht ontving Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, vorige week het ‘Sterrenschoolboek’ uit handen van Frank Kalshoven (Argumentenfabriek). Hij deed dit namens de Denktank ‘De Sterrenschool. Deze ‘school’ is een nieuw werkdenkmodel voor een brede schoolontwikkeling in het primair onderwijs, waarbij basisscholen onder meer vijftig weken per jaar van zeven tot zeven uur open zijn. Door slimmer te werken, kunnen zij voor gelijke kosten meer kwaliteit leveren.
Het boek ‘Sterrenschoolboek’ licht dit model toe.

Reactie van Kete Kervezee: ‘Het werkdenkmodel ‘De Sterrenschool’ bekijkt kinderen vanuit een breed perspectief. Het sluit aan bij hun natuurlijke leefsituatie, waarvan onderwijs een klein deel uitmaakt. Het model is een antwoord op de behoeften van leerlingen van deze tijd, in de grotere steden maar ook in regio’s met kleine scholen.’

Vijf sterren


De vijf belangrijkste kenmerken van het model zijn: De school is het hele jaar open; Eén adres voor alle kinderdiensten vanaf nul tot 12 jaar; Maatwerk voor iedereen; Uitblinken in rekenen, taal en lezen en Binding met de buurt. De professionals zélf werken het onderwijsconcept op de school uit.

Vijf bijeenkomsten


De denktank wil het werkdenkmodel bespreken met het primair onderwijs en nodigt scholen uit pilotprojecten voor het realiseren van sterrenscholen te starten. Daarom organiseert de Denktank met ondersteuning van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) vijf regionale bijeenkomsten voor (bovenschoolse) directeuren, besturen en toezichthouders in Drachten (4 maart), Amsterdam (11 maart), Apeldoorn (18 maart), Roosendaal (25 maart) en Eindhoven (1 april).

Samenstelling Denktank


De denktank bestaat uit vertegenwoordigers van de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders), EPN (Noordhoff uitgevers), SBO (Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt), Van Beekveld en Terpstra (onderwijsadviesbureau), IJsselgroep Educatieve Dienstverlening , Dotcomschool. (leverancier van ICT producten en diensten) en de Stichting Kennisnet en de schoolbesturen Stichting Prisma (Almere) Stichting Spoor (Waterland en Oostzaan. De Sterrenschool is ontwikkeld onder leiding van de Argumentenfabriek.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën