Wat betekenen alle akkoorden voor de financiën van uw bestuur?

De PO-Raad is blij dat via het Nationaal Onderwijsakkoord en de begroting 2014/Herfstakkoord extra geld is uitgetrokken voor het primair onderwijs. Dat geld is hard nodig. In dit kader wordt onder andere komende maand december een bedrag van in totaal 381 miljoen euro (€ 236,75 per leerling) uitgekeerd aan schoolbesturen in het primair onderwijs.

Schoolbesturen doen er echter goed aan ‘zorgvuldig’ om te gaan met het extra geld dat zij de komende tijd ontvangen door afspraken in het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord. Dat is belangrijk omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe deze afspraken structureel financieel uitpakken voor individuele schoolbesturen.

De PO-Raad stuurde haar leden hierover donderdag een brief. Ze wil haar leden daarmee helpen goed inzicht te krijgen in alle financiële stromen die op gang gaan komen en hen handvatten geven om ook alle betrokkenen binnen de organisatie te informeren over de besteding en verantwoording van dit extra geld.

In de brief zet de PO-Raad uiteen wat de financiële consequenties zijn van de verschillende akkoorden en welke onzekerheden daar nog aan kleven. Leden krijgen ook informatie over hoe ze de verschillende bedragen in hun jaarrekening kunnen verwerken. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 28 januari 2014

Nieuwscategorieën