Wat kan mee in het overstapdossier?

Veel scholen gebruiken dit voorjaar voor het eerst de Overstapservice Onderwijs (OSO) voor het overdragen van leerlingengegevens van leerlingen die de overstap maken van PO het naar het VO. Omdat het het eerste jaar is dat OSO daadwerkelijk wordt gebruikt, hebben scholen vaak vragen over wat er nu precies klaargezet en overgedragen kan worden. Dat verschilt echter per software leverancier. Daarom is een overzicht samengesteld waarin duidelijk wordt wat met welke software leverancier klaargezet kan worden. U vindt dat overzicht hier.

Extra instructie 

Sommige gebruikers van Parnasys ervaren problemen met het verwerken van toetsgegevens die via een overstapdossier zijn aangeleverd. Hiervoor is een extra instructie beschikbaar.

Contact met OSO

Bent u nog niet gekwalificeerd voor OSO maar heeft uw wel interesse, dan kunt u daarover contact opnemen met de servicedesk van OSO, telefoon (030) 23 24 890. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 14 april 2014

Nieuwscategorieën