In het basisonderwijs doorlopen straks alleen fusies die wat betreft omvang (aantal leerlingen en marktpositie) boven bepaalde kwantitatieve grenzen uitkomen nog een inhoudelijke toets. In die gevallen wordt het advies van een onafhankelijke commissie ingewonnen. Voor kleinere fusies gaat een snelle en lichte toets gelden, voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan tien scholen helemaal geen toets. Bij de lichte toets wordt geen advies ingewonnen, maar wordt aan de hand van de fusie-effectrapportage (FER) beoordeeld of het proces zorgvuldig is doorlopen, en of de medezeggenschapraden van de betrokken scholen hebben ingestemd met het voornemen tot fusie. In plaats van de wettelijke termijn van dertien weken die staat voor de inhoudelijke toets, kan een lichte toets in principe binnen vier weken worden uitgevoerd. Zodra de exacte regeling bekend is, leest u het uiteraard op onze site. 

5. ...loopt het tripartiete akkoord over de personele gevolgen van passend onderwijs af.