Wat vindt u van kabinetsplannen voor versterking bestuurskracht en medezeggenschap?

Schoolbesturen kunnen vanaf nu laten weten wat ze vinden van de plannen waarmee minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de bestuurskracht in het onderwijs willen versterken. De plannen zijn vrijdag opengesteld voor internetconsultatie. Omdat deze van invloed zijn op (de medezeggenschap in) het primair onderwijs, moedigt de PO-Raad haar leden aan te reageren. 

Een van de maatregelen die de bewindslieden willen nemen, is het aanpassen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zodat ‘juridische knelpunten’ worden weggenomen. Dit verandert er:

  • De medezeggenschapsraad krijgt de kosten voor zijn taken direct van het bestuur vergoed. De WMS wordt op dat onderdeel gelijkgetrokken met de Wet op de ondernemingsraden. Ook het scholingsbudget gaat rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad.
  • Nalevingsgeschillen worden niet langer behandeld door de Ondernemingskamer maar door de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De Ondernemingskamer zal alleen als hogerberoepsinstantie blijven werken.
  • De medezeggenschapsraad krijgt de mogelijkheid om nietigheid van besluiten door het schoolbestuur in te roepen.

Verantwoordelijkheid

De PO-Raad vindt een goede medezeggenschap belangrijk omdat het schoolbesturen scherp houdt en die daarmee verbetert. Ze vindt dat schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de versterking ervan en dat de huidige wet genoeg ruimte biedt om dat te regelen. Dat benadrukte ze eerder ook in een brief aan de Tweede Kamer.

Sectorspecifieke aanpak

In de gesprekken met de politiek heeft ze ook steeds het belang benadrukt van een sectorspecifieke aanpak bij het verbeteren van governance. ,,Het primair onderwijs vraagt met zijn kleinschalig georganiseerd onderwijs en enorme bestuurlijke diversiteit om een meer gedifferentieerde benadering dan de andere onderwijssectoren’’, zo schreef voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten eerder in een brief aan de Kamer.

Gezamenlijk advies medezeggenschap

Onlangs presenteerden onder meer de PO-Raad, VO-raad, de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, Algemene Onderwijsbond, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en ouderorganisaties samen een advies waarmee medezeggenschap in het onderwijs kan worden versterkt. Kern van het advies 'Goede medezeggenschap in het onderwijs' is dat werkgevers en werknemers, schoolleiders en leerlingen goed samenwerken.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 mei 2014

Nieuwscategorieën