Webbased systeem eFUWA Onderwijs ondersteunt bij functiedifferentiatie

Schoolbesturen die op een toegankelijke en makkelijke manier aan de slag willen met functiedifferentiatie op hun scholen, kunnen daarvoor nu gebruik maken van een nieuwe, webbased variant van Fuwasys: eFUWA Onderwijs. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging Hogescholen hebben dit systeem vandaag gelanceerd.

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen eFUWA Onderwijs, dat geldt als het officiële functiewaarderingssysteem voor het onderwijs, gebruiken bij de beschrijving en waardering van functies zoals dat is vastgelegd in de cao. Deze versie kan daarmee ondersteunend zijn aan het moderne personeelsbeleid waarbinnen bijvoorbeeld aandacht is voor loopbaanpaden.

Enkele voordelen van de webbased variant

  • U kunt met andere gebruikers communiceren en informatie uitwisselen via een platform;
  •  Nieuwe en gewijzigde functies, of wijzigingen in het functiewaarderingssysteem, worden direct verwerkt in de applicatie zodat u ze direct kunt gebruiken;
  • U kunt zelf teksten voor functiebeschrijvingen samenstellen;
  • U kunt het systeem overal raadplegen als u maar verbonden bent met het web
  • U beschikt steeds steeds over de meest recente editie (altijd up-to-date)

    De content zoals u die gewend bent uit Fuwasys, blijft ongewijzigd.

Kosten

Om eFUWA Onderwijs te gebruiken, moet u een abonnement afsluiten.

Abonnement

  • Schoolbesturen tot 1000 leerlingen betalen €200,- per jaar
  • Schoolbesturen van 1000 leerlingen of meer betalen €400,- per jaar
  • Overige partijen (geen schoolbesturen) betalen €1000,-

Wilt u een abonnement afsluiten? Vul dan dit formulier in. U ontvangt dan spoedig meer informatie over gebruik van het systeem en een factuur. U sluit het abonnement af voor een jaar. Voordat het afloopt zullen we u benaderen met de vraag of u het abonnement wilt verlengen.

Meer functiedifferentiatie

In het primair onderwijs komt steeds meer functiedifferentiatie voor. Schoolbesturen maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om functies en functie-inhouden zo vorm te geven dat deze passen bij de eigen schoolorganisatie. De invoering van de functiemix heeft dit proces versneld. De rol van de voorbeeldfuncties wordt daardoor kleiner, terwijl de rol van de P&O-ers met kennis van het functiewaarderingssysteem groter wordt.

Betrokken partijen

De PO-Raad is sinds 2011 eigenaar van Fuwasys ofwel eFUWA Onderwijs. De moderne versie is ontwikkeld in samenwerking met de andere raden, Leeuwendaal en de RheiGroup.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u onderstaande bijlage lezen. U kunt ook contact opnemen met Ankie Knijnenburg van Leeuwendaal.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 maart 2015

Nieuwscategorieën