Week van de Alfabetisering van start

Tijdens de ‘Week van de Alfabetisering’, die vandaag van start is gegaan, is er wereldwijd aandacht voor het belang van taal, lezen en schrijven. De PO-Raad onderschrijft het grote belang van beheersing van taal en vraagt speciaal aandacht voor de betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Intentieverklaring
De PO-Raad zet zich, samen met de VO-raad, MBO-Raad en Forum in voor het realiseren van bestuurlijke afspraken tussen het rijk, de lokale overheid en schoolbesturen op het gebied van taal en ouderbetrokkenheid. De organisaties bieden op woensdag 9 september hierover een intentieverklaring aan aan de vaste kamer commissie Wijken, Wonen en Integratie. Hierin dringen wij aan op de inzet van het participatiebudget van gemeenten bij de betreffende onderwijsprogramma’s. Lees hier meer over de ondertekening in Nieuwspoort.

Primair onderwijs legt basis
Zelfs ons land telt 1,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Maar ook veel kinderen kampen met leesproblemen. De PO-Raad benadrukt in dit verband het belang van het taal en leesonderwijs in het primair onderwijs. In het primair onderwijs wordt tenslotte de basis gelegd voor de verdere (school)loopbaan van een kind. Goed taal- en leesonderwijs vormt, samen met goed reken- en wiskundeonderwijs, de basis voor de kansen van kinderen in het onderwijs en in de samenleving.

Verbetertrajecten
De PO-Raad is op verschillende manieren bezig om het taal- en leesonderwijs in het primair onderwijs te verbeteren. Op dit moment werken hierdoor zo’n 1350 scholen in het regulier onderwijs mee aan trajecten gericht op verbetering van het taal- en leesonderwijs. Daarnaast werken 121 scholen in het speciaal (basis-)onderwijs aan het verbeteren van taal en lezen.

In de week van de Alfabetisering worden in het hele land vele activiteiten georganiseerd rond het thema lezen en schrijven. Op de website www.weekvandealfabetisering.nl vindt u een overzicht van alle landelijke en lokale activiteiten.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën