Week van de Opvoeding 2012

Tijdens de Nationale OnderwijsWeek, van 1 tot en met 7 oktober, staat Nederland voor de tweede keer ook in het teken van opvoeding. Ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren staan centraal in deze 'Week van de Opvoeding' . Het thema van de Week van de Opvoeding 2012 is 'Luister 's naar me'.

Activiteiten aanmelden Week van de Opvoeding

Iedereen (ouders, verzorgers, kinderen of jongeren )kan meedoen aan de Week van de Opvoeding, door zelf een activiteit te organiseren:. Ook professionals of vrijwilligers die werkzaam zijn op scholen, in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen, Centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, sport-, cultuur- of welzijnsverenigingen, buurthuizen, speeltuinen, gemeenten, enzovoort kunnen hun bijdrage leveren. Vorig jaar resulteerde de Week van de Opvoeding in meer dan 1200 activiteiten. U kunt uw activiteit aanmelden op www.weekvandeopvoeding.nl. Op deze website zijn tevens tips en ideeën te vinden, om activiteiten in de Week van de Opvoeding te organiseren.

Gastlessen door (bekende) ouders

De Nationale Onderwijsweek vindt tegelijkertijd plaats met de Week van de Opvoeding. Een gezamenlijke activiteit van de Nationale Onderwijsweek en Week van de Opvoeding is het organiseren van gastlessen op scholen door (bekende) ouders. Het kan gaan om experts die een opvoed/opgroeithema belichten, politici die een gastles geven, maar ook om ouders die een gastles komen verzorgen op de school van hun kind of op hun vroegere basisschool over bijvoorbeeld werk, hobby of sport. Geïnteresseerde ouders en scholen kunnen contact opnemen met de organiserende partijen van de Nationale Onderwijsweek (AT-consult) en de Week van de Opvoeding (NJi).

Laatst gewijzigd: 
donderdag 30 augustus 2012

Nieuwscategorieën