Wel of geen bezuinigingen in het primair onderwijs?

Het voorpagina-artikel 'Basisonderwijs ontslaat duizenden leerkrachten' in de Volkskrant van maandag 13 februari heeft veel stof doen opwaaien. Door de stapeling van bezuinigingen komen schoolbesturen financieel steeds meer in de problemen, wat zal leiden tot een ontslaggolf van, met name, jonge leerkrachten, betoogt Simone Walvisch, bestuurder van de PO-Raad in het artikel. Minister Van Bijsterveldt weerspreekt de bezuinigingen in haar reactie: "het bedrag per leerling is gestegen en blijft stijgen."

Dinsdag 14 februari besteden diverse kranten in hun commentaren aandacht aan het artikel. Zowel Pieter Giesen als Raoul du Pré schrijven in de Volkskrant dat de rekensom die de minister maakt niet klopt. Du Pré: "de rijkssubsidie per leerling, 5800 euro per jaar, is volgens haar (Van Bijsterveldt, red.) eigen begroting in 2015 net zo hoog als in 2011. Met een inflatie van 2 procent is dat een achteruitgang." Peter Giesen schrijft: "dat het bedrag per leerling is gestegen en blijft stijgen is feitelijk niet geheel onjuist, maar misleidend. In elk geval zal de vergoeding per leerling in deze kabinetsperiode flink achterblijven bij de inflatie. Onder Van Bijsterveldt komt daarmee een einde aan een sterke groei van de uitgaven van het basisonderwijs."

Hanne Obbink citeert in zijn analyse in Trouw de woordvoerder van de PO-Raad: "inderdaad is het bedrag dat de overheid uitgeeft per leerling gestegen, maar de kosten die scholen moeten maken zijn nog veel harder gestegen." In de Tweede Kamer zijn inmiddels door SP Kamerlid Jasper van Dijk Kamervragen gesteld naar aanleiding van het artikel.

Laatst gewijzigd: 
maandag 10 september 2012

Nieuwscategorieën