Welke arbeidsmarktvraagstukken spelen er in uw organisatie?

Het primair onderwijs heeft te maken met verschillende ingrijpende ontwikkelingen en veranderingen als leerlingenkrimp en de invoering van Passend onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO, dat het primair onderwijs ondersteunt bij concrete arbeidsmarktvraagstukken, wil doormiddel van een vragenlijst inventariseren welke vraagstukken uw organisatie bezighouden.

Ook wil het platform inzicht krijgen in de ondersteunings- of stimuleringsmaatregelen waaraan u behoefte heeft en hoe de activiteiten van het platform worden herkend en gewaardeerd in het veld. Het Arbeidsmarktplatform PO is een initiatief van de PO-Raad en de werknemersorganisaties

HRM en personeelsplanning

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het dienstenpakket nog beter af te stemmen op de behoeften van scholen. De vragenlijst bevat ook vragen over strategisch HRM beleid en strategische personeelsplanning in het primair onderwijs. Het invullen van die vragen helpt het platform bij het ondersteunen van een optimaal (strategisch) personeelsbeleid binnen scholen.

Het Arbeidsmarktplatform PO nodigt schoolbesturen uit om deel te nemen aan de enquête. U kunt de vragenlijst hier vinden en inloggen met de persoonlijke inlogcode die u heeft ontvangen van Researchned. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Het beantwoorden van de vragen kost naar verwachting 10 minuten.

Meer informatie

Heeft u vragen over de vragenlijst of over het onderzoek, stuur dan een e-mail naar info@researchned.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 17 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën