Welke ICT-vragen vindt u belangrijk voor het onderwijs? Laat het weten

In samenwerking met Kennisnet, helpt de PO-Raad schoolbesturen hun ambities versneld waar te maken. Dat doet ze door hun vragen, zogenoemde versnellingsvragen, te verzamelen en deze te bundelen. Op die manier kunnen bij deze vragen snel antwoorden en oplossingen worden gevonden en hoeven besturen niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden.

Inmiddels zijn de eerste vragen verzameld. Daarmee wordt het ook mogelijk deze te ondersteunen. Dat doet u door dit formulier in te vullen. Met het ondersteunen van een vraag geeft u aan dat u het belangrijk vindt dat er antwoord komt op deze vraag zodat de hele sector makkelijker verder komt met het gebruik van ICT in het onderwijs.

De eerste vragen

De vragen die zijn binnengekomen en die u kunt ondersteunen, luiden:

  1. Hoe krijg je goed inzicht waar een leerling staat in het curriculum, op basis van de methode die gebruikt wordt op school (ongeacht welke methode dit is, maar startend bij taal en rekenen), en bepaal je vervolgens de individuele leerlijn?
  2. Hoe kun je systeem- en/of toepassings-onafhankelijk een centraal dashboard voor leraren maken, waarop de voortgang van hun leerlingen wordt weergegeven aan de hand van landelijk vastgestelde leerdoelen?
  3. Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs, dat op een efficiënte en effectieve wijze individuele leerlinggegevens en kenmerken in beeld brengt ten behoeve van het op maat ondersteunen van de leerling.

Startconferentie 22 april

Op 22 april organiseert de PO-Raad de conferentie Beter en Slimmer leren met ICT, naar het gelijknamige project. Met deze conferentie bieden wij schoolbestuurders, schoolleiders en (bovenschoolse) ICT-adviseurs en –coördinatoren inspiratie en concrete good practices om de volgende stap te kunnen maken bij de implementatie van ICT in het onderwijs.

U kunt zich nu alvast inschrijven voor deze conferentie. Het exacte programma vindt u hier.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 april 2015

Nieuwscategorieën