Wereldautismedag, 2 april: Openheid loont

Circa 190.000 mensen in Nederland hebben autisme. Er zijn nog veel mensen niet open over hun autisme. Met het spotje dat op 2 april, Wereldautismedag verspreid wordt, krijgen mensen met autisme een steun in de rug om voor hun autisme uit te komen. Collega’s zonder autisme worden tegelijkertijd opgeroepen een open houding aan te nemen. Het spotje is onder andere te zien op het YouTube kanaal van 'Vanuit autisme bekeken'.

Het programma Vanuit autisme bekeken steunt werkenden met autisme actief door hen op te leiden tot zogenoemde Autisme Ambassadeur. Diederik Weve heeft zelf autisme en is initiatiefnemer van de Autisme Ambassade binnen Shell: “Als je open bent over je autisme begrijpen collega’s eerder je krachten en vullen ze je op je kwetsbare punten aan. Openheid loont.” Daarnaast stimuleert het programma dat kinderen die zich 'disharmonisch ontwikkelen' een zo normaal mogelijke onderwijsloopbaan volgen. De PO-Raad is vanaf de start bij Vanuit autisme bekeken betrokken, participeert in onderzoek en stelt haar netwerk beschikbaar. 

Vanuit autisme bekeken lanceerde eerder dit jaar de website www.uaanzet.nl, waarmee zij mensen in uiteenlopende functies en rollen – van politieman tot partner, van beleidsambtenaar tot werkgever – aan willen zetten tot meer interesse in en meer begrip voor mensen met autisme, zodat zij beter kunnen meedoen in de samenleving.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Trefwoorden

Nieuwscategorieën