Werkconferentie geeft inzicht in functiemix

Op 11 februari vond de werkconferentie Functiemix plaats voor besturen met behoefte aan ondersteuning bij het behalen van de functiemixdoelen. In de plenaire opening benadrukte Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, de kansen die de functiemix biedt om de school en het onderwijs te ontwikkelen door goed na te denken over wat de school nodig heeft en welke taken daarbij horen. Dat de implementatie van de functiemix in een aantal gevallen op weerstand stuit, was echter ook duidelijk. De belemmeringen die gevoeld worden, kwamen dan ook ruim aan bod in de workshops.

Maar niet voordat directeur-bestuurder Sytske Feenstra van PCS Leiden haar ervaringen deelde. In een inspirerend verhaal beschreef zij hoe de functiemix niet als doel op zich maar als een onderdeel van personeelsbeleid een plek heeft gekregen in de organisatie. Er zijn functies gecreëerd die passen bij de ambities van de leraren en de scholen, zoals coördinatoren ICT. En dat is niet het einde, men blijft nadenkenken over de behoeftes van de leerlingen en scholen en de ontwikkeling van leraren. Zo komt er mogelijk komt een functie van coördinator Sport en Gezonde leefstijl bij.

De workshops die volgden, beoogden de deelnemers handvatten te geven om de belemmeringen aan te pakken en snel en goed aan de slag te gaan met de functiemix. Er waren workshops die de functiemix belichtten vanuit de thema’s HR-beleid, Eisen en randvoorwaarden, Financiën, Implementatie en Organisatiecultuur. Thema’s die elk zo hun eigen aanpak vragen. Er waren twee rondes met workshops. De input van de experts en de uitwisseling van elkaars ervaringen leverde veel herkenning en oplossingsrichtingen op.

Sollicitatie, implementatie en beloning

De aanwezigen zijn al een stuk op weg met het implementeren van de functiemix, blijkt tijdens de sessie Sollicitatie en implementatie door Charissa van Gemerden van Andersson Elffers Felix (AEF). De medewerkers op school die de kar trekken hebben een LB-functie die bij hen past.  ,,Ik merk dat de kwaliteit van de scholen binnen ons bestuur een impuls heeft gekregen door het instellen van de functiemix.”, vertelt een p&o-medewerker. Anderen knikken instemmend.  De voorhoede heeft de stap gemaakt, maar de problematiek die nu opkomt lijkt bij allen hetzelfde: Hoe verleid je een volgende groep leerkrachten te solliciteren op een LB-functie, zonder concessies te doen aan de kwaliteit?

,,Mensen werken niet voor het geld en van grote beloningen gaan ze juist slecht presteren.”, demonstreert Naomi Mertens van APS aan de hand van een filmpje (het RSA-filmpje Drive). Hiermee weerlegt zij de kritiek van de aanwezigen dat een LB-functie niet aantrekkelijk is omdat er te weinig salarisverhoging tegenover staat. Mensen functioneren het best als aan drie voorwaarden is voldaan: een hoger doel, autonomie en meesterschap. Zij raadt de aanwezigen aan om in gesprek te gaan met de leerkrachten, appellerend aan deze drie zaken. Wat wil de leraar eigenlijk zelf? Vanuit die vraag kun je heel ver komen, belooft Mertens.

Eisen en cao

In de workshop over de eisen die de cao stelt, werden alle regels tot in de finesse besproken. Veel daarvan is redelijk bekend bij de aanwezigen. Als verhelderend werd in ieder geval ervaren wat een schoolbestuur moet doen als het voorziet de gevraagde percentages niet te kunnen halen, namelijk overleg voeren met de vakbonden over de mogelijkheden, aldus Edwin van Bokhoven, beleidsadviseur van de PO-Raad.

HR-beleid en mobiliteit

In de workshop over HR-beleid komt het gebrek aan mobiliteit in het onderwijs aan bod, terwijl juist de kwaliteit en betrokkenheid van leerkrachten er bij gebaat zouden zijn als de inzetbaarheid zou worden vergroot. Dan doe je meer ervaringen op en krijg je weer andere inzichten en worden andere kwaliteiten aangesproken. De functiemix zou ook vooral moeten worden gezien als basis voor beter inzetbaarheids- en loopbaanbeleid van leerkrachten, zegt Jan Tjerk Boonstra van Human Capital Group. Daarbij zou de functiemix moeten worden gezien als teamverantwoordelijkheid. Dat betekent samen bepalen wat de school (of scholen) wil(len) en op welke wijze iedereen daar aan kan en wil bijdragen. Dan wordt de functiemix ook een organisatieontwikkelproces. Dat vraagt wel om management(kwaliteit) om leerkrachten in dat proces te helpen.

Financiën

In de workshop Financiën ging Reinier Goedhart, beleidsadviseur van de PO-Raad, met de groep eerst uitgebreid in op de bekostiging van de functiemix en de toereikendheid hiervan. Aan de hand van een casus werd vervolgens opgepakt hoe een schoolbestuur de bekostiging en kosten van de functiemix globaal kon berekenen. Hiervoor is een model ontwikkeld waarmee ook de meerkosten van de functiemix per leerkracht kon worden berekend.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 26 februari 2014

Nieuwscategorieën