Werkconferentie Nationale Onderwijsweek: 'Afrekenen met taalachterstand'

Tijdens de werkconferentie 'Afrekenen met taalachterstand' worden de mogelijkheden voor een effectieve aanpak van taalachterstand en op een rij gezet. De conferentie vindt plaats op woensdag 3 oktober a.s. in het Beatrixgebouw van Jaarbeurs Utrecht en maakt onderdeel uit van de Nationale OnderwijsWeek 2012. In praktische workshops gaan deelnemers aan de slag met succesvol gebleken werkwijzen. In informatieve en inspirerende luistercolleges worden achtergronden gegeven en handvatten geboden. Deelnemers kunnen de eigen taalvaardigheid toetsen en kunnen in debatcolleges eigen praktijkervaringen en verworven inzichten toetsen aan die van mededeelnemers. Ook is er een uitgebreide informatiemarkt met stands van de belangrijke spelers op het gebied van taal en taalachterstanden.

Meer inzicht

Als kinderen de basisschool met een taalachterstand verlaten, hebben zij daar tijdens hun verdere onderwijscarrière grote hinder van. Gaandeweg is er steeds meer inzicht verkregen hoe we met de taalontwikkeling van kinderen, zowel op school als thuis, moeten omgaan om achterstanden te voorkomen en aan te pakken. Een achterstand is niet in alle gevallen te voorkomen. Wel is bekend welke acties en interventies succesvol kunnen zijn als ze consequent worden uitgevoerd.

Initiatief, conceptontwikkeling en organisatie liggen in handen van STO[M]P en AT Consult. Aan de opbouw en invulling van het programma wordt meegewerkt door de PO-Raad, FORUM en de Nationale OnderwijsWeek. Het programma is gericht op leraren uit het primair onderwijs, taalcoördinatoren, de groepsleiding in de Voor- en Vroegschoolse Educatie, intern begeleiders en remedial teachers. Natuurlijk zijn ook leden van het schoolmanagement, studenten en beleidsmakers van harte welkom.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 27 juni 2012

Nieuwscategorieën