Werkdruk voor veel leraren niet acceptabel

De werkdruk in zowel het primair als het voortgezet onderwijs is hoog. Van de leraren in het primair onderwijs ervaart 84% de werkdruk als hoog of zelfs zeer hoog. Dit geldt met name voor leraren in de drie grote steden (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam). De hoge werkdruk heeft verschillende negatieve effecten: circa één op de vier leraren heeft gezondheidsklachten die vermoedelijk te wijten zijn aan het werk en één op de drie leraren geeft aan 's ochtends vaak niet uitgerust voor de klas te staan. Van de leraren in het primair onderwijs geeft 41% aan de werkdruk niet acceptabel te vinden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat in de maanden september – november 2011 is verricht. Aan het onderzoek hebben 655 leraren primair onderwijs deelgenomen en 1.255 leraren voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 maart 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën