Werkgevers onderhandelen over aanpassing ABP-pensioenregeling

Het VSO (werkgevers van overheid en onderwijs) en SCO (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel) onderhandelen over aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Wijzigingen in wet-en regelgeving maken die onderhandelingen noodzakelijk.

Waarom onderhandelen?

In 2015 wordt bijvoorbeeld de fiscale ruimte voor pensioen kleiner, zo heeft het kabinet besloten. De mogelijkheden voor opbouw van het pensioen wordt dus beperkt. Daarnaast moeten sociale partners voortaan gezamenlijk afspraken maken over het aanpassen van de pensioenregeling. Als het de sociale partners niet lukt om de regeling aan te passen, wordt de regeling per 1 januari 2015 fiscaal bovenmatig. Dat betekent dat de pensioenpremie niet meer uit het bruto-inkomen komt, maar uit het netto-inkomen. Dit leidt tot belastingheffing over de premies en dus koopkrachtverlies bij werknemers.

Wat wil het VSO?

Het VSO wil dat de premie die werknemers betalen voor pensioen omlaag gaat zodat hun koopkracht groter wordt. Het VSO wil dat de verlaging van de werkgeverspremie aan de cao-tafels wordt besproken en niet aan de pensioentafels zoals nu het geval is. De sociale partners kunnen dan per sector afspreken hoe dat arbeidsvoorwaardengeld wordt besteed.

De onderhandelingen vinden plaats in de Pensioenkamer. Dit is de overlegtafel voor de ABP-pensioenregeling.

Meer weten?

Meer weten over de reden van onderhandelen en de inzet van werkgevers? Lees dan het uitgebreide bericht op de website van het VSO.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 juni 2014

Nieuwscategorieën