Wetsontwerp ‘goed schoolbestuur’ niet zorgvuldig

Het wetsontwerp ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ stelt dat de schoolbestuurders onder dezelfde CAO moeten vallen als de leerkrachten en de overige medewerkers. De PO-Raad vindt dat niet zorgvuldig. De bestuurders van de scholen stemmen dan vanuit hun werkgeversrol over een CAO waar zij als werknemer zelf ook onder vallen. Dat past volgens de PO-Raad niet in het plaatje van ‘goed bestuur’.

Vandaag praat de Tweede Kamer over het wetsontwerp. De wet staat al langer op de rol. Hij was oorspronkelijk bedoeld om goede afspraken te maken over taken en verantwoordelijkheden van de overheid en van de schoolbesturen, in het licht van de grotere autonomie van de schoolbesturen. In het wetsontwerp dat vandaag voorligt, ligt de nadruk op instrumenten voor de overheid om in te kunnen grijpen bij wanbestuur.

De PO-Raad vindt deze benadering éénzijdig: goed bestuur houdt in dat de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en schoolbesturen goed geregeld is. Hierbij moet de overheid zich ook afvragen of zij de schoolbesturen wel goed in positie heeft gebracht om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De PO-Raad heeft al eerder aangegeven dat deze ‘zorgplicht’ van de overheid ontbreekt.

Code goed bestuur
Het voornemen in het wetsvoorstel dat de sectoren zelf een Code goed bestuur opstellen, onderschrijft de PO-Raad. Samen met de schoolbesturen in het primair onderwijs is de PO-Raad bezig met een ontwikkeltraject om tot zo’n code te komen. Die code kan dan dienen als perspectief voor verdere professionalisering van het bestuur in het PO.

De PO-Raad vraagt de Tweede Kamer recht te doen aan de toegevoegde waarde en de positie van de schoolbestuurders. Die is noodzakelijk om hun maatschappelijke opdracht te kunnen vervullen en te garanderen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën