Wetsontwerp instandhouding kleine scholen

Het kabinet heeft onlangs bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om scholen onder de 23 leerlingen in stand te kunnen houden. Het wetsontwerp regelt de bevoegdheid van de minister om dergelijke scholen alsnog in stand te houden.

Hieraan zijn 2 voorwaarden verbonden.

  1. Er moet perspectief bestaan op een structurele toename van het aantal leerlingen tot ten minste 23.
  2. De school moet voldoende kwaliteit bieden.

 

De minister bepaalt de termijn waarvoor de ontheffing geldt om minder dan 23 leerlingen te hebben.

Het wetsvoorstel bevat verder een overgangsbepaling voor scholen die op of na 1 augustus 2008 zijn opgeheven. Voor deze scholen gelden naast bovenstaande voorwaarden de volgende criteria:

  1. De betreffende school is formeel opgeheven, maar is als dislocatie gekoppeld aan een andere school.
  2. De school moet nog steeds op de oude locatie gevestigd zijn.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën