Wetsvoorstel afschaffen jaarlijkse prijscompensatie

De PO-Raad heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het wetsvoorstel om de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van materiële voorzieningen aan te passen. De PO-Raad vraagt de Kamerleden om tegen dit wetsvoorstel te stemmen, omdat daarmee de automatische prijscompensatie komt te vervallen. De materiële bekostiging van de scholen gaat daarmee verder achterlopen op de werkelijke kosten.

In de brief schets de PO-Raad de financiële situatie in het primair onderwijs. Doordat de lasten per leerling harder zijn gestegen dan de baten per leerling, is de financiële rek er echt uit. Daarnaast loopt de totale bekostiging voor materiële vorozieningen in het primair onderwijs al jaren achter op de werkelijke kosten. Als de jaarlijkse prijscompensatie zou vervallen, wordt de discrepantie tussen kosten en bekostiging vergroot.

Binnenkort wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 12 maart 2013

Nieuwscategorieën