Wetsvoorstel decentralisatie arbeidsvoorwaarden PO

In een brief aan de Tweede Kamer pleit de PO-Raad voor decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs. Binnenkort wordt het wetsvoorstel ‘volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs’ in de Tweede Kamer behandeld.

Een integrale benadering van onderwijs- en arbeidsorganisatie is in de visie van de PO-Raad nodig om de opbrengsten van het onderwijs te maximaliseren (opbrengstgericht werken). Schoolbesturen als werkgever moeten de ruimte krijgen om hieraan, in goed overleg met het personeel, invulling te geven. Daarom pleit de PO-Raad onder andere, samen met de vakbonden, voor professionalisering op alle niveaus van de schoolorganisatie (leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en ondersteunend personeel).

Het bevorderen van goed werkgeverschap van schoolbesturen en goede arbeidsverhoudingen in de sector is één van kerntaken van de PO-Raad. De basis hiervoor is een CAO waarin rechten en plichten in de relatie tussen werkgever en werknemer op evenwichtige wijze zijn verankerd.

In de optiek van de PO-Raad is de CAO echter meer dan dat. De CAO is een instrument waarmee de ontwikkeling van de school als arbeidsorganisatie kan worden gestimuleerd.

Volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden biedt mogelijkheden voor de door de PO-Raad bepleite integrale aanpak, omdat:

  • volledige decentralisatie past in een ontwikkeling waarin onderwijsinstellingen meer financiële verantwoordelijkheid krijgen (lumpsum) én meer ruimte om een eigen invulling te geven aan (de organisatie van) het onderwijs. Daarbij past maatwerk in arbeidsvoorwaarden binnen heldere kaders;
  • overleg over één integrale sector-CAO aan één onderhandelingstafel maakt de (financiële) ruimte voor sociale partners groter om sectorspecifieke afspraken te maken en daarbij een goede afweging te maken tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.


Klik hier voor de brief aan de Tweede kamer >>
Lees ook: Geen nieuwe CAO PO 2011

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën