Wetsvoorstel incidentenregistratie ingetrokken

Scholen worden niet wettelijk verplicht incidenten te registreren. Het wetsvoorstel dat dit moest regelen, is ingetrokken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) werkt in plaats daarvan aan een bredere wet waarmee hij nadruk wil leggen op het voorkomen van alle vormen van pesten in plaats van op  registratie achteraf.

Eind maart 2013 presenteerde Dekker zijn plan van aanpak tegen pesten. Hij wil scholen verplichten een bewezen effectief programma te gebruiken om pesten aan te pakken. Het wetsvoorstel incidentenregistratie, dat zich richtte op wapenbezit, seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging en grove pesterijen, heeft door dat antipestplan geen toegevoegde waarde meer vindt Dekker.

De PO-Raad was geen voorstander van het verplicht registreren van incidenten omdat het grootste deel van de scholen incidenten al registreert. Zij doen dat op een manier die past bij de school. 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 juli 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën