Wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen

Op 5 februari is het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen in de Tweede Kamer. Alle partijen hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De tekst van het wetsvoorstel is definitief en zal nu worden ingediend bij de Eerste Kamer. Twee aangenomen moties hebben gevolgen voor de stappen van de meldcode:

  • het inschakelen van forensisch-pediatrische expertise als optie opnemen bij de eis om gebruik te maken van collegiale consultatie.
  • bij of krachtens AMvB te regelen dat het raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt huiselijk geweld, bij twijfel over een ernstig vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling expliciet bij de uitwerking van de minimumeisen op te nemen.

De AMvB zal worden aangepast en voorgehangen. Dat betekent dat de AMvB vier weken lang openbaar wordt gemaakt zodat de Tweede Kamer en veldpartijen op de tekst kunnen reageren. Na het passeren van de Eerste Kamer zal de wet dan op 1 juli in werking treden. Vanaf dat moment dienen scholen een Meldcode te hanteren. Dit is een protocol met een stappenplan, waarin staat beschreven hoe de professional omgaat met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De inspectie toetst scholen in de nabije toekomst of ze werken volgens de Meldcode.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 februari 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën