Wiely Hendricks verkozen tot lid Algemeen Bestuur PO-Raad

Wiely Hendricks is toegetreden tot het Algemeen Bestuur van de PO-Raad. De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde donderdag 6 juni in met zijn benoeming, die officieel per 1 juni van dit jaar inging. Hendricks was voorgedragen door het Dagelijks Bestuur. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Scholen.

Hendricks vervult de vacature die was ontstaan doordat Huub van Blijswijk zich eerder had terugtrokken als bestuurslid.

Hendricks zal zich inzetten 'voor een goede kwaliteit van alle facetten van het primair onderwijs'. ,,Het primair onderwijs is heel belangrijk. Het is de basis voor ieder mens.''

Onlangs legde ook Cécile Servaes haar functie als Algemeen bestuurslid neer. Na de zomer zal daarom haar opvolger worden voorgedragen door de nieuwe permanente wervings-en selectiecommissie. Op de volgende ALV in november kunnen leden van de PO-Raad met de benoeming instemmen.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de PO-Raad zijn samen beleidsbepalend op basis van het strategisch kader dat door de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad wordt vastgesteld. Het Algemeen Bestuur telt nu acht leden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 6 juni 2013

Nieuwscategorieën