Wijziging btw-regeling toezichthouders

Met ingang van 1 januari 2013 wordt bij de uitvoering van één toezichthoudende positie de toezichthouder aangemerkt als ondernemer voor de btw. Dit houdt in dat de toezichthouder zich dient te registreren bij de belastingdienst als ondernemer voor de btw en btw-aangiften moet gaan indienen bij de belastingdienst. Daarnaast zal de toezichthouder facturen moeten indienen voor de verrichte dienstverlening. In de praktijk betekent dit dat een toezichthouder:

  • zich als btw-ondernemer moet aanmelden bij de belastingdienst;
  • een factuur moet indienen bij het bevoegd gezag van de school waarop de verrichte dienst is omschreven, de hoogte van de vergoeding en het bedrag van de omzetbelasting is vermeld;
  • een btw-administratie moet bijhouden.

Als een toezichthouder minder dan € 1345 op jaarbasis aan btw hoeft te betalen, kan men worden vrijgesteld van de btw-plicht. Is de verschuldigde btw over de vergoeding een bedrag tussen € 1345 en € 1883, dan kan men vermindering van de btw-afdracht aanvragen. Een toezichthouder die onder de norm van € 1345 blijft, heeft de keuze uit twee mogelijkheden:

  • men kan zich aanmelden als btw-ondernemer en aangifte doen over het afgelopen belastingjaar. Vervolgens blijkt dat men geen btw verschuldigd is.
  • ontheffing aanvragen bij de belastingdienst. Voordeel hiervan is dan niet behoeft te worden voldaan aan de verplichtingen die de wetswijziging stelt, zoals het versturen van een factuur of het bijhouden van een btw-administratie.

De PO-Raad heeft van Price, Waterhouse & Cooper een brochure ontvangen, getiteld "Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders", waarin wordt ingegaan op de nieuwe btw-regeling en op vragen waarmee men in de praktijk te maken krijgt. U kunt de brochure hieronder downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van de PO-Raad via helpdesk@poraad.nl en telefonisch via 030-3100933.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 19 december 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën