Wijziging gewichtenregeling

In het schooljaar 2009/2010 gaat de wijziging van de gewichtenregeling een nieuwe fase in. Er worden dan impulsgebieden ingevoerd. Dit houdt in dat scholen in bepaalde postcodegebieden voor elke gewichtenleerling een extra bedrag krijgen.

De PO-Raad betreurt het dat de effecten voor sommige schoolbesturen erg negatief uitpakken. Wij hebben ervoor gepleit dat de compensatieregeling geleidelijker wordt afgebouwd dan de bedoeling was: komend schooljaar wordt nog 50% gecompenseerd en het schooljaar daarna nog 25%. Daarnaast hebben we ons sterk gemaakt voor een extra compensatie voor schoolbesturen die er in middelen flink op achteruit gaan.

Wij blijven ons inzetten voor een effectieve aanpak voor achterstandsleerlingen, zeker waar er sprake is van meervoudige maatschappelijke problematiek.

Op dit moment voert de PO-Raad diverse activiteiten uit met betrekking tot het bestrijden van onderwijsachterstanden. Er zijn de taalpilots onderwijsachterstanden, er is overleg met de schoolbesturen uit de vier grote steden en er worden verbetertrajecten taal/lezen uitgevoerd. Op termijn zal de PO-Raad ook activiteiten rondom VVE ontwikkelen. Al deze activiteiten zijn ten behoeve van het bestrijden van onderwijsachterstanden.

Klik hier voor een toelichting op de wijzigingen>>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën