Wijziging op de Wet op het Onderwijstoezicht

De PO-Raad heeft samen met de AOC-Raad, MBO Raad, VO-raad en WEC Raad een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met commentaar op de voorgestelde wijziging op de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). De wetswijziging brengt enkele fundamentele wijzigingen aan in het inspectietoezicht. Met deze brief vragen de sectorraden aandacht voor enkele gezamenlijke standpunten.

De sectorraden stemmen in met het principe van risicogericht toezicht, dat de grondslag vormt voor het vernieuwde toezicht. Ook beschouwen de sectorraden het toezicht op de financiële rechtmatigheid als een logisch gevolg van het geïntegreerde toezicht, maar dit mag er niet toe leiden dat bestaand financieel onderzoek wordt overgedaan. Verder is er commentaar op de wijze waarop kwaliteit van het onderwijspersoneel onderdeel is gemaakt van de risicoanalyse, over de sanctiebevoegdheden van de Inspectie en de groeiende belasting van de onderwijsinstellingen.

Klik hier voor de volledige brief >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 22 december 2011

Nieuwscategorieën