Wijziging tekst CAO-PO

De sociale partners hebben besloten de tekst van de CAO-PO 2009 (incl. bijlagen) aan te passen op het punt van de benodigde hoeveelheid LC-functies in het basisonderwijs in de jaren van 2010 tot en met 2013. In de huidige teksten wordt gesuggereerd dat al direct in 2010 2% LC moet zijn gerealiseerd. Zo staat het niet in het convenant en daarom is besloten de tekst aan te passen. De nieuwe teksten treft u onderstaand aan.

 

Wijzigingen tekst van art 5.3a lid 3
Aan het percentage van 40% LB-functies in het regulier basisonderwijs, de 2% LC-functies in het regulier basisonderwijs en 14% LC-functies in het speciaal (basis)onderwijs, zoals genoemd in het eerste lid, dient op 1 augustus van de hieronder genoemde jaren volgens de volgende reeksen te zijn voldaan:

 • regulier basisonderwijs (LB)
  2010 8%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 6%
  2011 16%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 12%
  2012 24%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 18%
  2013 32%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 24%
  2014 40%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 30%
 • regulier basisonderwijs (LC)
  2010 0%
  2011 1%
  2012 1%
  2013 1%
  2014 2%
 • speciaal (basis)onderwijs (LC)
  2010 3%
  2011 6%
  2012 8%
  2013 11%
  2014 14%’

 

Wijzigingen bijlage XIV

Bij het kopje ‘op bestuursniveau’: Onder ‘2010’ wordt de 2e regel (die gaat over LC) geschrapt. Onder ‘2011’ wordt de 2e regel (die gaat over LC):

‘0,01 x (aantal FTE LA + LB gerealiseerd ihkv de functiemix) = LC-FTE’s.’

Onder ‘2012’ wordt de 2e regel (die gaat over LC):‘0,01 x (aantal FTE LA + LB gerealiseerd ihkv de functiemix) = LC-FTE’s.’

Onder ‘2013’ wordt de 2e regel (die gaat over LC):‘0,01 x (aantal FTE LA + LB gerealiseerd ihkv de functiemix) = LC-FTE’s.’

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën