Wijziging: uitvoerder ziekte-en werkloosheidsregelingen

KPMG Management Services (KPMG MS) zal de uitvoering van de regelingen voor (aanvullende) uitkeringen bij ziekte of werkloosheid overnemen van Loyalis Maatwerkadministraties (LMA). Via een Europese aanbestedingsprocedure is de uitvoering van deze regelingen met ingang van januari 2011 gegund aan KPMG MS. LMA zal de dossiers overdragen aan KPMG MS.

Deze overdracht heeft geen gevolgen voor het recht op een uitkering of de duur en de hoogte van de uitkeringen. Een aantal zaken gaat wel veranderen. De maandelijkse overzichten zullen vanaf januari 2011 naar KPMG MS verstuurd moeten worden en zal KPMG MS de uitbetaling van de uitkering verzorgen. Uitkeringsgerechtigden ontvangen binnenkort een bericht van KPMG met meer informatie.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën