Wijzigingen Kwaliteitswetgeving (V)SO

Naast de conceptwettekst Passend onderwijs ontvingen we vorige week ook de nota van wijziging rond de 'Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs'.

De nota is opgesteld naar aanleiding van de schriftelijk vragenronde en mede op basis van door de PO-Raad ingebrachte punten. De wijzigingen luiden als volgt:

  • Er worden, bij AmvB, voorschriften over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief vastgesteld.
  • Leerlingen van het VSO kunnen vanaf 16 jaar een deel van hun vakken volgen en afsluiten met een examen bij het VAVO
  • Leerlingen, die 18 jaar zijn en van het VSO komen, kunnen ook opgaan voor het VAVO, inclusief diplomeren.
  • Scholen voor meervoudig gehandicapte leerlingen kunnen uitbreiden met een vso afdeling. 
  • Scholen voor VSO kunnen een aanwijzing krijgen om zelf te mogen examineren en diplomeren. De aanvraagprocedure wordt zo ingericht dat in het schooljaar 2013-14 de eerste schoolexamens kunnen worden afgenomen.

Het is nog niet duidelijke wanneer deze wijziging behandeld gaat worden in de Tweede Kamer.  

Lees het kamerstuk >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën