“Wil je dat je stem wordt gehoord, dan moet je lid zijn van de PO-Raad”

,,Eerder al waren we lid van de PO-Raad, maar het toenmalige bestuur heeft dat lidmaatschap opgezegd. Er moest bezuinigd worden en we waren ook al lid van de VBS. We zijn erg tevreden over de VBS, maar de PO-Raad is de enige echte gesprekspartner van het ministerie en de politici. Ik wil dat onze belangen ook daar vertegenwoordigd worden. Dus moeten we lid zijn van de PO-Raad. Dat staat los van wat de VBS ons te bieden heeft.”

Aan het woord is Peggy van Holst Pellekaan, directeur van de Agatha Snellenschool in Utrecht. De Agatha Snellenschool is een Algemeen Bijzondere School; een eenpitter met een uit ouders bestaand vrijwilligersbestuur. Sinds 1 januari 2014 is de school weer lid van de PO-Raad. Het aantal leden van de PO-Raad groeit gestaag en meer dan de helft van de nieuwkomers zijn 1-pitters.

Voor de Agatha Snellenschool is belangenbehartiging de belangrijkste reden om weer lid te worden van de PO-Raad. Op de ALV van de PO-Raad laat zij zich vertegenwoordigen door de coöperatie PO. Dit netwerk van 1-pitters en compacte besturen is opgericht door de VBS en coördineert de inbreng van kennis en ervaring vanuit het perspectief van compacte schoolbesturen op de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad.

Van Holst Pellekaan doet een krachtig pleidooi vooral niet te gaan doen wat de VBS ook al doet: “zoek als organisaties waar je elkaar kan aanvullen. Als je allebei hetzelfde aanbiedt, komt dat twee keer terug in de contributie die we moeten betalen, terwijl we er maar een keer gebruik van kunnen maken. Dat is zonde van het geld en de moeite”.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 7 maart 2014

Nieuwscategorieën