WRR: ‘Intern toezicht beter organiseren’

Onderwijsinstellingen moeten hun interne tegenspraak beter organiseren. Hierdoor wordt het zelfcorrigerend vermogen van deze semipublieke organisaties versterkt. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar adviesrapport Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties.

De PO-Raad onderschrijft dat schoolbesturen in het belang van de onderwijskwaliteit en de leerling, hun interne toezicht goed moet hebben geregeld. Het onderwerp staat daarom voortdurend op haar agenda. De aandacht ervoor maakt deel uit van de inspanningen van de PO-Raad om goed bestuur in het primair onderwijs verder te stimuleren door professionalisering. Het is belangrijk dat zowel het schoolbestuur als het intern toezicht blijven werken aan verdere professionalisering zodat zij een goede gesprekspartner voor elkaar kunnen zijn.

Deze inzet is in lijn met het advies dat de commissie-Meurs van november vorig jaar. Volgens Meurs is het essentieel dat schoolbesturen werken aan hun professionalisering omdat daarmee voor leerlingen zo goed mogelijk onderwijs kan worden gerealiseerd. Meurs vindt dat ieder schoolbestuur een professionaliseringsagenda zou moeten opstellen.

Brochure over toezichthouden

In april van dit jaar publiceerde de PO-Raad haar brochure ‘Toezicht houden onder de loep’. In deze brochure staat een verzameling van informatie en handreikingen over intern toezicht. De brochure geeft een geordend beeld van de inzichten rond intern toezicht uit eerdere publicaties van de PO-Raad. Met deze publicatie wil de PO-Raad een bijdrage leveren aan de versterking van het intern toezicht in het primair onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 juni 2014

Nieuwscategorieën