Zeer geslaagd eerste congres van de PO-Raad

Donderdag 7 juni: Voorzitter Kete Kervezee opent het eerste congres van de PO-Raad, Bevlogen Besturen, dat donderdag 7 en vrijdag 8 juni wordt georganiseerd in Lunteren. Kete Kervezee heet de bezoekers hartelijk welkom. Maar voordat zij de eerste spreker aankondigt, spreekt zij de wens en verwachting uit dat het congres bijdraagt aan het opdoen van inspiratie, nieuwe kennis en inzichten. Het programma is zo opgesteld dat het de bezoekers een moment van bespiegeling en reflectie biedt en dat de aanwezigen buiten de hectiek van alle dag contact hebben met collega's bij andere organisaties. We willen stilstaan bij de vraag: waar wil ik morgen met mijn organisatie staan? wat heb ik daar voor nodig? als organisatie en als individu?

Daarmee geeft Kervezee het woord aan de eerste gastspreker van het congres: Tex Gunning. Gunning is lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel. Zijn verhaal gaat over Leiderschap. Leiderschap in een wereld die vanuit een nieuw paradigma bestuurd moet gaan worden, namelijk door leiders die niet meer alleen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, maar zeker ook voor de wereld om hen heen. "Onderwijs moet een fundamenteel andere koers gaan varen", vindt hij, "want we leiden onze kinderen op om succesvol te worden in de wereld van gisteren terwijl ik wil dat mijn kinderen opgeleid worden om gelukkig te worden in de wereld van morgen." En daarmee legt hij de bal expliciet bij zijn toehoorders: Wat doen jullie hiermee in je dagelijkse werk?

 

Tijdens het diner praten de congresgangers geanimeerd verder over hun invulling van hun leiderschap. Zijn zij volger of leider? Maar ook andere bestuurlijke onderwerpen komen aan bod. Veel bezoekers geven in de evaluatie aan dat het diner een zeer geslaagd programma-onderdeel was, zowel inhoudelijk als ook het contact leggen met collega-bestuurders van andere organisaties.

Na het eten gaan de aanwezigen met elkaar en met Tex Gunning in gesprek, onder leiding van Victor DeConinck. ‘Wil je volgen of wil je leiden’ is een belangrijk thema. En zeker ook wat de bestuurders daarmee in hun dagelijkse werk doen. “Je kan een organisatie niet laten groeien. Een organisatie is een verzameling mensen. Je kan wel die mensen laten groeien.” Dat kan bijvoorbeeld door ze te stimuleren, motiveren, aanzetten tot het gebruik van al hun kennis en kunde, verantwoordelijkheid te geven, et cetera. En door deze persoonlijk groei, zo is dan de veronderstelling, groeit een organisatie. “Maar het gaat je er toch gewoon om dat AkzoNobel meer verf verkoopt?” wordt er ingebracht. “En in ons geval dat wij het leerrendement verhogen, kinderen leren lezen en rekenen, et cetera.” Waarop Gunning reageert dat als je slechts kijkt naar de output of de omzet, dit op lange termijn niet motiveert. Mensen willen zinvol werk doen. Dus op lange termijn zijn de aandeelhouder en stakeholders, of zo je wil het ministerie en de ouders, er bij gebaat dat je je niet alleen op de korte termijn van de omzet en productie richt.

Veel congresgangers blijven overnachten in het congrescentrum, waardoor ook na het officiële einde van het gesprek nog geruime tijd wordt gepraat over drijfveren en leiderschap. Maar ook over heel andere zaken.

Vrijdag 8 juniPaul Schnabel. In een korte introductie geeft Kete Kervezee aan dat zij, hoewel de relatie tussen het SCP en het onderwijs eerder dit jaar even op de proef is gesteld door de manier waarop het rapport van het SCP in de media kwam, het een eer vindt dat SCP-directeur Paul Schnabel vanuit zijn brede visie een bijdrage wil leveren aan het congres. Schnabel plaatst ons onderwijs en de kwaliteit daarvan in een breder, maatschappelijk kader. Hij schetst een aantal grote veranderingen die zich in de afgelopen halve eeuw in onze maatschappij hebben voltrokken. Aan de hand van een persoonlijk verhaal over zijn eigen lagere schoolperiode (52 jongens in één klaslokaal met één meester) neemt hij ons mee in de verandering richting een periode waarin het voor ouders vooral belangrijk is dat hun kinderen het 'leuk' hebben op school. De gezinssamenstelling is een heel andere dan die van 50 jaar geleden; kinderen worden veel meer als individu benaderd en steeds meer kinderen groeien op in één-ouder-gezinnen of in een gezin waar beide ouders werken. Waar vroeger nauwelijks vragen gesteld werden rond de kwaliteit van onderwijs, is de aandacht voor onderwijskwaliteit vandaag de dag een continue factor.

Na een korte pauze volgden de twee parallelle sessies van Arne Gast, partner bij het Managementadviesbureau McKinsey & Partners en Jelle Jolles, hersenwetenschapper en psycholoog. Beide sessies worden als zeer geslaagd beoordeeld door de bezoekers. “Het zet aan tot denken”. “Goed om eens verder te kijken dan onze dagelijkse praktijk”, “even van een afstand bekijken waarvoor we het allemaal doen”.

Na de lunch kunnen de bezoekers uit vier hoorcolleges kiezen: bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens, hoogleraar employability Aukje Nauta, hoogleraar onderwijskunde en directeur van lerarenopleiding aan de RUG Wim van de Grift en Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde en programmaleider ‘educational sciences’. Een afwisselend programma. Het enige nadeel van dit sterke programma is, zo geven bezoekers aan, dat zij liever meerdere sessies na elkaar hadden willen volgen, in plaats van een keuze te moeten maken.

Voor de centrale afsluiting komen ’s middags de bestuurlijke genodigden naar het congrescentrum. Onder hen de ambtelijke top van het ministerie, vakbondsvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van de VO-raad en enkele profielorganisaties en ook vertegenwoordigers van andere onderwijsorganisaties.

De centrale afsluiting is een waardige slot van het eerste congres van de PO-Raad: op het programma staat een debat met leden van de programmacommissies van PvdA (Jeroen Dijsselbloem), CDA (Marianne Luijer), D66 (Joris Backer) en ChristenUnie (Arie Slob). Eerder heeft de PO-Raad een brief aan de programmacommissies gestuurd, met daarin concrete voorstellen voor de verkiezingsprogramma’s. Tijdens het debat op vrijdagmiddag kunnen de leden van de PO-Raad en de politici met elkaar discussiëren over deze speerpunten: krimp, brede kindcentra, onderwijskwaliteit en innovatie, bestuurlijke kracht en bekostiging. Simone Walvisch, bestuurder PO-Raad, begeleidt de discussie. De centrale vraag is: welke rol heeft de politiek in gedachte om ons te ondersteunen? Voor de PvdA is het van belang dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft (rolvastheid), dat we respectvol met elkaar moeten omgaan en de kwaliteit goed moeten borgen. Het CDA wil een Nationaal Onderwijs akkoord om het ‘wat’ in het onderwijs goed te regelen. D66 geeft aan dat hun programma van 2010 nog redelijk actueel is en dat zij trots zijn op het Lente-akkoord en het schrappen van de bezuinigingen op Passend onderwijs. Zij geven aan juist niet te pleiten voor een Nationaal Onderwijs akkoord; de politiek moet inzetten op hoofdlijnen en niet alles willen sturen. De ChristenUnie benadrukt dat het om vertrouwen gaat en dat de politiek de leraren de professionele ruimte moet geven.

Net als de leden de dag ervoor tijdens de ALV, geven ook de politici aan dat de lobby-brief die zij van de PO-Raad hadden gekregen helder en goed van toon was en zeker tot nadenken had aangezet. Het gesprek in Lunteren verloopt in alle openheid en levert een bijdrage aan de verstandhouding tussen politiek en primair onderwijs.

Vanuit de PO-Raad kijken we terug op een geslaagd eerste congres. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “Dit smaakt naar meer. Dit congres is de start van een traditie.”

Reactie van Congresbezoekers

Veel bezoekers geven op het evaluatieformulier aan het congres zeer geslaagd gevonden te hebben. Natuurlijk zijn er ook enkele kritische kanttekeningen geplaatst, maar gezien het gemiddelde ‘rapportcijfer’ kunnen we stellen dat we geslaagd zijn in de opzet en de uitvoering. Rapportcijfer: 8,2 ‘Bedankt!’, ‘Compliment voor de organisatie en verzorging’, ‘Een cadeautje!’, ‘Prachtige eerste conferentie!’, ‘Goed voor de verbondenheid, zelfvertrouwen en de status van de sector’ zijn enkele van de positieve geluiden. Dat er nauwelijks bereik was voor mobiele telefoons werd vaak als minpunt opgeschreven. Het politieke debat werd door sommige als minder inspirerend ervaren, terwijl het door anderen juist zeer werd gewaardeerd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 1 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën