Zelf aan de slag met de inhoud van het toekomstige onderwijs

Het Platform Onderwijs2032, dat in februari 2015 officieel van start is gegaan, buigt zich over de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving mee te doen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaan de experts van het platform de dialoog aan over de onderwijsinhoud in Nederland. Dat doen ze via de website, Twitter, Facebook en door aan te sluiten bij bijeenkomsten en gesprekken die in het land plaatsvinden. Om anderen te stimuleren mee te denken zijn bovendien een aantal kaartensets met vragen ontwikkeld.

De vragen in de kaartensets helpen om het gesprek over het onderwijs te structureren. Ze zijn te gebruiken in informele gesprekken over het onderwijs van de toekomst, maar vooral ook tijdens georganiseerde ontmoetingen, zoals een klassengesprek, leerlingenraadoverleg, studiedag of ouderavond. Op dit moment zijn onder andere de kaartensets voor leerlingen primair onderwijs, ouders en leraren/schoolleiders/bestuurders te downloaden op de website van Platform Onderwijs2032.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 april 2015

Nieuwscategorieën