Zeven leden PO-Raad genomineerd voor Beste onderwijsjaarverslag 2013

Zeven leden van de PO-Raad zijn genomineerd in de strijd om het beste onderwijsjaarverslag 2013. De verkiezing vindt voor de zevende achtereenvolgende keer plaats.

In de categorie Primair onderwijs zijn genomineerd:

  • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenland (O2A5) te Arkel
  • Stichting Christelijke Onderwijsgroep Drenthe te Assen
  • De Haagse Scholen. Stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs te Den Haag
  • Stichting Tabijn te Heemskerk
  • Stichting Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit (SKOzoK) te Veldhoven

Binnen de categorie Voortgezet onderwijs zijn ook twee leden van de PO-Raad genomineerd: Stichting Kolom te Amsterdam en Stichting Lucas te Den Haag. Zij maken kans op de Dyade Bestuursbokaal 2013.

De PO-Raad feliciteert de genoemde besturen met hun nominatie. Zij hebben zich positief weten te onderscheiden van de andere deelnemers. In totaal hebben dit jaar 26 schoolbesturen in het primair onderwijs deelgenomen aan de wedstrijd.

Een deskundige jury onder leiding van Wim Touw (partner KPMG en voorzitter landelijke werkgroep Nieuwe Richtlijnen Jaarverslaglegging Onderwijs) zal op woensdag 27 november 2013 in Utrecht de winnaars voor beide categorieën bekend maken. Reinier Goedhart neemt namens de PO-Raad plaats in de jury.

Het jaarverslag 

In het jaarverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Drie vragen staan hierbij centraal: Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? En wat hebben we bereikt?

Verantwoording is niet alleen belangrijk vanwege de controle maar ook vanwege het leereffect. Wat kan de volgende keer beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter gevoerd worden. Het jaarverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 30 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën