ZMOLK-ers moeten ook meedoen….

Passend onderwijs betekent een passende plek voor ieder kind. Toch zijn er kinderen die door een combinatie van een verstandelijke beperking en een fikse gedragsproblematiek tussen wal en schip dreigen te vallen. We noemen hen ook wel ‘ZMOLK-ers’. Omdat we nog niet goed weten hoe we hiermee moeten omgaan, heeft het LECSO-deel van de PO-Raad onlangs een tweetal werkbijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit scholen en zorginstellingen.

ZMOLK-ers

Tijdens de bijeenkomsten bleek een grote bereidheid bij zo’n kleine honderd mensen, om ‘werkendeweg’ en zonder omvangrijke projectplannen en nota’s, gezamenlijk te komen tot concrete oplossingen. Zo zijn er vier speerpunten afgesproken waarmee zij aan de gang gaan. Allereerst moet er een heldere basismethodiek worden ontwikkeld. Daarnaast moet er een competentieprofiel worden opgesteld van medewerkers die met ZMOLK-ers te maken hebben. Ook moeten er oplossingen gezocht worden voor knelpunten in de regelgeving, de organisatie en de financiering. Tot slot moet op scholen hulp en ondersteuning beschikbaar zijn bij het verbeteren van de aanpak.

LECSO

Door de betrokkenen in het veld (scholen en zorginstellingen) en met ondersteuning vanuit LECSO en het Nederlands Jeugd Instituut, worden op deze manier concrete producten ontwikkeld. Zo wordt ook voor jongeren met een verstandelijke beperking en een gedragsprobleem een passende plek gecreeerd. Op 8 oktober is er een vervolg werkbijeenkomst in Den Hommel in Utrecht. Daar worden de eerste producten besproken. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 13 mei 2013

Nieuwscategorieën