‘Zorg en onderwijs voor zwaar beperkte leerling moet bureaucratie-vrij zijn’

Met een landelijke aanvraagprocedure voor toelaatbaarheidsverklaringen en een gesprekshandleiding voor ouders en scholen is een goede eerste stap gezet om leerlingen met een ernstig meervoudige beperking makkelijker passende zorg en onderwijs te geven. Maar om onderwijs en zorg voor deze leerlingen te waarborgen, moet meer gebeuren. Hierover was de Tweede Kamer het vrijwel unaniem eens, zo bleek woensdag in een debat in de Tweede Kamer.

Aanleiding voor het debat was een brandbrief die (BOSK), de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders, en Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, onlangs stuurden aan de staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid). Zij schreven te vrezen dat hun kinderen binnenkort niet meer naar school kunnen omdat zij maar moeilijk geld krijgen om deze leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning te bieden.

De bewindslieden kwamen daarop met maatregelen waaronder de landelijke aanvraagprocedure en de gesprekshandleiding. Daarnaast wordt er een compensatiefonds opgezet. Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar een aanvraag indienen voor geld waarvan ze extra uren ondersteunende begeleiding en persoonlijke verzorging voor ernstig meervoudig beperkte kinderen kunnen betalen. Geld daarvoor wordt uit de bekostiging van samenwerkingsverbanden gehaald.

Ook de PO-Raad vindt deze maatregelen een goede eerste stap maar is van mening dat er meer maatregelen nodig zijn om met name de bureaucratische ballast te verminderen waarmee ouders en scholen nu te maken hebben. In het debat beaamden de staatssecretarissen  dat er mogelijk meer moet gebeuren om alle problemen op te lossen. De PO-Raad blijft hierover in gesprek met ouders, scholen en de ministeries.

De bewindslieden zegden toe de Tweede Kamer in een volgende voortgangsrapportage te informeren over de status van de problemen zodat duidelijk wordt welke extra maatregelen nog nodig zijn.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Trefwoorden

Nieuwscategorieën