Zorgt nieuwe wet werk en zekerheid voor klassen zonder leraar? PO-Raad luidt noodklok

De PO-Raad maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid die naar verwachting binnenkort door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Met deze wet worden schoolbesturen gedwongen veel invalkrachten in vaste dienst te nemen, terwijl zij daarvoor geen geld hebben. Dit kan ertoe leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en leerlingen geen les krijgen. De PO-Raad roept haar leden dan ook op een brandbrief te sturen aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

De PO-Raad heeft daartoe een voorbeeldbrief opgesteld die schoolbesturen alleen nog hoeven te ondertekenen en op te sturen. Ze hoopt dat veel leden daaraan gehoor geven zodat de ernst van de situatie bij het kabinet duidelijk wordt en een oplossing kan worden gevonden. Ze denkt daarover graag mee met de minister en gaat graag met hem het gesprek aan.

Het probleem

Problematisch in het wetsvoorstel is vooral de zogenoemde ketenregeling die bepaalt wanneer flexwerkers in het bijzonder onderwijs een vaste aanstelling moeten krijgen. In de nieuwe wet staat onder meer dat ieder vierde contract een vast contract moet worden. (Zie ook factsheet.) Dit zal over enige tijd waarschijnlijk ook voor het openbaar onderwijs gaan gelden. Nu mag een werknemer in het primair onderwijs in een tijdsbestek van 36 maanden een onbeperkt aantal contracten krijgen. Dit is een uitzondering op de huidige flexwet. 

De PO-Raad is van mening dat een goede werkgever moet zorgen voor zoveel mogelijk zekerheid voor zijn medewerkers. De nieuwe regels brengen schoolbesturen echter in de problemen omdat ook invalkrachten een vast contract moeten krijgen wanneer zij vier keer een zieke leerkracht hebben vervangen, ook al was het maar voor een dag. Voor een schoolbestuur is dit financieel onhoudbaar.

De PO-Raad vreest dat zieke leraren helemaal niet meer zullen worden vervangen. Klassen zullen dan moeten worden samengevoegd. In het uiterste geval zullen leerlingen helemaal geen les meer krijgen. De kwaliteit van het onderwijs komt onder druk te staan. Verschillende partijen hebben zich ook kritisch uitgelaten over de plannen. 

Nieuwe regel per 1 juli

Als de nieuwe wet van kracht wordt, zullen per 1 juli aanstaande de eerste nieuwe regels in werking treden. Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs moeten medewerkers met contracten van meer dan een half jaar, dan minstens een maand voordat hun contract afloopt, laten weten of dit wordt verlengd.

Ook al wordt de wet aangenomen, dan nog heeft het sturen van de brief zin omdat u de sector daarmee helpt een signaal af te geven. 

Meer weten?

Wilt u precies weten wat er met de nieuwe wet verandert, lees dan de factsheet.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze Helpdesk

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 1 maart 2016

Nieuwscategorieën