'Zwaar beperkte leerling krijgt makkelijker passende zorg en onderwijs'

Het wordt makkelijker om leerlingen met een ernstig meervoudige beperking passende zorg en onderwijs te geven. Dat schrijven de staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komt onder meer één landelijke aanvraagprocedure voor toelaatbaarheidsverklaringen, die door PO-Raad en VO-raad wordt ontwikkeld. Scholen kunnen dan met hetzelfde formulier bij verschillende samenwerkingsverbanden een toelaatbaarheidsverklaring voor hun leerlingen aanvragen. Nu moeten zij steeds die steeds bij verschillende samenwerkingsverbanden halen.

Vanaf komend schooljaar kunnen scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs daarnaast een aanvraag indienen voor geld waarvan ze extra uren ondersteunende begeleiding en persoonlijke verzorging voor ernstig meervoudig beperkte kinderen kunnen betalen. Geld daarvoor wordt uit de bekostiging van samenwerkingsverbanden gehaald.

Verder wordt er een gesprekshandleiding opgesteld waarmee scholen en ouders het gesprek kunnen voeren over de zorg die op school nodig is voor deze kinderen en de extra kosten die daarmee zijn gemoeid. Deze extra kosten zullen óf van de gemeente óf vanuit de Wet langdurige Zorg betaald moeten worden. Extra geld is niet nodig, het moet alleen maar op een eenvoudige wijze bij de speciale scholen terecht komen.

Zorgen ouders

De bewindslieden komen hiermee tegemoet aan zorgen van ouders van zwaar gehandicapte kinderen. BOSK, de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders, en Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, stuurden hen onlangs een brandbrief. Zij vrezen dat hun kinderen binnenkort niet meer naar school kunnen omdat zij maar moeilijk geld krijgen om deze leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning te bieden.

Rechten kind

De PO-Raad en VO-raad hebben de afgelopen weken uitvoerig met ouders, scholen en het ministerie van Onderwijs gesproken over oplossingen voor de problemen. De PO-Raad vindt dat ieder kind recht heeft op passende zorg en onderwijs en dat geen leerling tussen wal en schip mag vallen. De nu aangekondigde maatregelen zijn een goed begin, maar de PO-Raad houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om te bezien of extra oplossingen nodig zijn. Daarover blijft ze met alle betrokken partijen in gesprek.

De Tweede Kamer debatteert woensdag 25 maart over dit onderwerp.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Trefwoorden

Nieuwscategorieën