Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Algemeen nieuws.

  • PO-Raad, VO-raad en MBO Raad vinden het onbegrijpelijk dat minister Slob vasthoudt aan de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister dat voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De minister houdt daarmee geen rekening met het gebrek aan draagvlak in de sectoren onder leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Terwijl de minister onlangs constateerde dat het verplichte register te veel een doel op zich was geworden, lijkt nu de gegevenslevering het doel op zich te worden.

  • ''Met plezierige gebeurtenissen weet je vaak nog precies waar je was toen je het nieuws hoorde. Ik was in Venlo toen ik een telefoontje kreeg van Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, toen zij het goede nieuws bracht dat er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het primair onderwijs was afgesloten.’’, zei minister Slob (Onderwijs) in de Tweede Kamer tijdens het debat over werkdruk en salarissen van leraren in het basisonderwijs.

  • Alle regio's krijgen tussen nu en 2023 te maken met een lerarentekort, ook de zogenaamde krimpregio’s waar het aantal leerlingen daalt. Dat blijkt uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van het Arbeidsmarktplatform PO. Scholen kunnen in de analyses zien hoe groot het personele tekort de komende jaren in hun regio is en hoeveel studenten er starten met de pabo. Zo kan iedere regio haar eigen maatregelen nemen.

  • Hoeveel loonsverhoging krijgen leraren en andere medewerkers in het primair onderwijs volgens het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao? Niet iedereen heeft hier al een goed beeld van. Met het onderhandelaarsakkoord wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs niet volledig gedicht, maar de kloof wordt wel kleiner.

  • Na het succes van haar bestaande ondersteuningsprogramma voor scholen, werkt de PO-Raad aan een ondersteuningsprogramma voor schoolbesturen die het volgens de inspectie niet goed genoeg doen. Dat is een van de afspraken die de PO-Raad met minister Arie Slob (primair onderwijs) heeft gemaakt in een geactualiseerd bestuursakkoord.

  • Update. Een pas op de plaats voor de implementatie van het Lerarenregister. Pas als er een representatieve beroepsorganisatie van leraren is die een register omarmt, gaat de minister het (her)registreren verplicht stellen. Tot die tijd worden leraren opgeroepen vrijwillig te oefenen met het vullen van hun portfolio. Schoolbesturen moeten daartoe gegevens aanleveren bij DUO.

  • Wilt u als schoolbestuurder of directeur na de zomer goed beginnen met uw (nieuwe) medezeggenschapsraad? Volg dan de training Quickstart Medezeggenschap. In deze gratis training gaan de medezeggenschapsraad en de schoolbestuurder of directeur een dagdeel aan de slag met een trainer om de medezeggenschapsraad te versterken.

  • ,,Ik ben erg onder de indruk en wat jammer dat er slechts op drie plekken in Nederland werkplaatsen primair onderwijs zijn”. Met deze woorden sloot VVD-Kamerlid Judith Tielen, haar werkbezoek aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam af. Zij maakte tijdens dit werkbezoek kennis met de werkwijze, ervaringen en opbrengsten van de werkplaats. 

  • Eén congres én tien jaar PO-Raad: De PO-Raad kijkt terug op een geslaagde tweedaagse op 7 en 8 juni. In onze congreskrant kunt u nog eens nabeleven wat er die dagen gebeurde. Een verslag in woord en beeld.

  • Ze hadden met de bus in de file gestaan, de leerlingen van basisschool De Klumpert op wie de zaal wachtte. Dus, zegt dagvoorzitter Sofie van den Enk, zou het leuk zijn als u onder de stoelen gaat zitten als ze zo aankomen. Met een lach ging zo het congres van de PO-Raad van start. Hoe komen we met ons onderwijs weer in een positieve flow? vroeg voorzitter Rinda den Besten zich af in haar jaarrede. Prinses Laurentien betoogde dat we beter moeten luisteren naar kinderen.

Pagina's