Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Algemeen nieuws.

  • De PO-Raad is blij dat minister Slob (Onderwijs) de fusietoets afschaft voor het primair en voortgezet onderwijs. De sectororganisatie heeft hier jarenlang voor gepleit. Tot het moment van de wetswijziging geldt een lichtere procedurele toets.

  • Basisschoolleerlingen bewegen steeds minder goed. De school heeft hier maar voor een deel invloed op. Vooral hoe leerlingen zelf hun sportieve vaardigheden inschatten en hun BMI zijn van invloed op hun bewegingsvaardigheid. Ook doen jongens het beter dan meisjes. Dat blijkt uit het rapport Peil.Bewegingsonderwijs dat de Inspectie van het Onderwijs vrijdag publiceerde.

  • Tijdens het debat in de Tweede Kamer over werkdruk en groepsgrootte gaf minister Slob (Onderwijs) aan dat hij wil dat de medezeggenschapsraad adviesrecht krijgt op het beleid van een school met betrekking tot groepsgrootte. De PO-Raad heeft een aantal vragen bij de aanpassingen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De sectororganisatie gaat graag in gesprek met minister Slob over de voorgenomen wetswijziging.

  • Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond maakt stappen in het verantwoorden over onderwijskwaliteit. Het bestuursbureau gaat samen met de schoolleiders en leraren in gesprek over wat onderwijskwaliteit is voor OPO IJmond.

  • ,,Waarom moet je in dit land uitleggen dat je kinderen bij elkaar zet, en vinden we het de normaalste zaak van de wereld om ze uit elkaar te drijven?”. Angelica van Gastel van Talentencampus Venlo stelt de vraag die de circa honderdvijftig aanwezigen op de landelijke integratiebijeenkomst sbo-so-regulier met elkaar verbindt. Het zou veel gemakkelijker moeten worden om leerlingen van verschillende onderwijstypen te kunnen mengen, als het aan deze directeuren, bestuurders en teamleiders ligt.

  • De scholen en schoolbesturen zijn druk bezig met de aanpak van de werkdruk. De PO-Raad en vakbonden hebben nu nog een aantal veelgestelde vragen over het werkdrukakkoord voor werkgevers en werknemers op een rij gezet.

  • Het is de meest besproken en enige verplichte toets op de basisschool: de eindtoets. De komende weken staat deze op het programma voor alle leerlingen van groep 8. De PO-Raad voert ondertussen gesprekken met betrokkenen over de toekomst van deze toets en het bijbehorende schooladvies.

  • Leden van de PO-Raad kunnen vandaag nog de hele dag reageren op de ledenpeiling over de eerste concept-afspraken voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De schoolbestuurders zijn via de mail gevraagd naar hun mening hierover.

  • Op vrijdag 8 juni 2018 vindt het jaarlijkse PO-Raad congres ‘Kleurrijk in Onderwijs’ plaats in Papendal. Een bijzondere editie, want dan viert de PO-Raad haar tienjarig bestaan middenin in een kleurrijke sector. Bestuurders, schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals: laat je informeren en inspireren en vier ons tienjarig bestaan mee.

  • De leraren in Noord-Brabant en Limburg leggen vrijdag 13 april massaal het werk neer. Zij maken zich sterk voor een eerlijk salaris en een goede bekostiging van de sector, zodat de leerlingen minder last krijgen van het lerarentekort.

Pagina's